Milja Jokinen – Henkilöstö- ja resurssointipäällikkö

Milja toimii henkilöstö- ja resursointipäällikkönämme ja hänen vastuualueisiinsa kuuluvat erityisesti työhyvinvointi ja työn tuottavuuden sekä henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kehittäminen.

milja.jokinen@bw-restaurants.fi